ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්ව විද්‍යාලයේ සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ “නූතන සමාජ අභියෝග හමුවේ පැරණි ප්‍රාචීන දැනුම සොයා යාමේ අවශ්‍යතාව” යන මාතෘකාව යටතේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්භාව්‍ය භාෂා අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය රෝහණ සෙනවිරත්න මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබූ දේශණය 2019 9.11 පස්වරුවේ විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණ. විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් හා සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති හිමියන් ප්‍රධාන කොටගත් දර්ශනය, ඉංග්‍රීසි අංශාධිපති වරුන් හා මහාචාර්ය කථිකාචාර්ය හිමිවරු හා මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා සහභාගීත්වය වැඩසටහන පැවැත්විය. වර්තමාන සමාජයේ අධ්‍යාපනික යථාර්ථවාදී දර්ශනයට ද අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය ඉහළ යාම සඳහා කළයුතු වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ද ප්‍රාචීන දැනුම සොයා යාමේ අවශ්‍යතාවය හා කළමනාකරණය මෙහිදී මූලික අංගයක් ලෙස සංකේත කරුණු කාරණා සංක්ෂිප්තව විස්තර වශයෙන් පැහැදිලි කෙරින.

2.gif

6.gif

4.gif

3.gif

5.gif

Posted in News on Sep 11, 2019

Upcoming Events

Jul

12

12 Jul - 23 Oct
Notice - for ma students
Due to Covid 19 pandemic situation lectures will be done thr...

Jul

01

01 Jul - 15 Jul
Calling nominations for chinese ambassador scholarship 2020/21
I wish to inform you that the Embassy of the People’s Repu...

Jun

26

26 Jun - 31 Jul
Commencing the diploma courses - diploma in english/ higher diploma in english /diploma in tamil and higher diploma
You are kindly informed that Diploma Courses Conducted by th...

Jun

24

24 Jun - 28 Jun
Request for cooperation – rapid assessment on online learning in tertiary education
In view of the significant potential impact of the coronavir...

Jun

17

17 Jun - 27 Jun
Notice - for all 3rd year and 4th year students
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will be reopened o...

Jun

02

02 Jun - 15 Jun
Notice for all students - proposals for mohe
Please refer to the attachment below which is received from ...

Exam Results
See latest exam results