a


අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල පර්යේෂණ සැසිය 


සැසිය


දේශනය පැවැත්වූ දිනය


දේශනය පවත්වන ලද ආචාර්යවරයාගේ නම

දේශන මාතෘකාව

 

 


146

Click Here

145ආචාර්ය ඉෂංක මල්සිරි මයා                                         

අට්ඨකතා පුරාවිද්‍යාව; වහා පිරවිය යුතු රික්තයක් සැසිය
Click Here
144


මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මිය 
ලක්දිව පුරාවිද්‍යා ප්‍රඥප්ති හා නියමාවලි (වර්තමාන සමාජ ක්‍රියාකාරිත්වය ඇසුරෙන් විමසුමක්)
Click Here
137


මහාචාර්ය එම්.ඒ.සී. මුණසිංහ මහත්මිය
ශ්‍රී ලාංකේය  බෞද්ධ කාන්තා පැවිදි සංවිධානය හමුවෙහි ඇති අභියෝග හඳුනා ගැනීම
Click Here
136
12th June, 2019
Mr. W. Ishankha Malsiri, Lecturer(Probationary)
ගඩලාදෙණි ප්‍රතිමාගෘහ ශිඛරයේ වියන් සිතුවම: නව අර්ථකථනයක් හා කාලනිර්ණයක්.
Click HereMs. Thilini Weerasuriya,  Lecturer(Probationary)
The Phenomenon of code Alteration in Sri Lankan (Private) Media
Click Here
135Click Here
134
10th April, 2019
Ven. Yodhakandiye Ariyawansha Thero,Lecturer(Probationary)
සුත්ත නික්ඛේප නය" පිළිබඳ මජ්ඣිමනිකාය අට්ඨකතාව ඇසුරෙන් කෙරෙන අධ්‍යනයක් ”
Click Here
133
13th March, 2019
Ven. Omalpe Somananda, Senior Lecturer
PSYCHOLOGICAL CHALLENGES, SOCIOLOGICAL CHALLENGES, TEENAGE MOTHERS
Click Here
132

13th February, 2019
Ms. Jeewanthi Hettiarachchi, Lecturer (Probationary)
INTEGRATING MULTIMEDIA TEACHING / LEARNING STRATEGIES IN UNDERGRADUATE EDUCATION
Click Here
131 09th January, 2019
ආචාර්ය  පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි
Dr. Ven. Ethkadure Sumanasara Thero, Lecturer (Probationary)
Planetary Influence and Human Life
Click HereVen. Kandegama Deepavansalankaara Thero, Lecturer (Probationary)
A study on the utility of Bhikkhu discipline for a healthy life
129

14th  November, 2018
Ven. Omalpe Somananda Thero, Senior Lecturer
Planetary Influence and Human Life
Click Here

Ms. U. G. M. C. Manori, Acting Librarian
විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලයාධිපතිවරුන්ගේ අඛණ්ඩ  වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සඳහා බලපාන අභිප්‍රේරණ සාධක පිළිබද අධ්‍යයනයක් : ගැටලු හා අභියෝග
128

2018.10.10


ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය එම්.ඒ.සී. මුණසිංහ මහත්මිය
Dr. M. A.C.Munasinghe, Professor
වෘද්ධ භාවය පදනම් කරගෙන ගොඩනැගෙන සමාජ ගැටලු විසඳීමෙහි ලා බෞද්ධ ඉගැන්වීම්වල උපයෝගීතාව
Click Here

127

2018.09.12


ආචාර්ය පූජ්‍ය දුනුකේඋල්ලේ සාරානන්ද හිමි
ලක්දිව ප්‍රාදේශීය පාලන ක්‍රමවේදයේ සමාරම්භක ලක්‍ෂණ හා එහි බෞද්ධ සංස්කෘතික අනන්‍යතාව
Click Here

126

2018.08.08


ආචාර්ය  පූජ්‍ය ඇත්කඳුරේ සුමනසාර හිමි
සංස්කෘත ශිල්ප ග්‍රන්ථ හැදෑරීමෙහිලා සංස්කෘත භාෂාවේ ඇති උපයෝගීතාව
Click Here

125

2018.07.11


කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය විජිතපුර ගුණරතන හිමි
සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍යයේ සංවර්ධනය සඳහා පාලි සාහිත්‍යයේ දායකත්වය
Click Here

124

2018.06.13


කථිකාචාර්ය ප්‍රදීප් ගුණසේන මහතා
Reading Difficulties faced by Tertiary Level Learners;
(An Experimental Study)
Click Here

123

2018.04.04


කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි
අනුරාධපුර ඵෙතිහාසික අභයගිරි ස්තූප සලපතල මළුවේ ශිලා පුවරුවල පිහිටි සංකේත
Click Here

122

2018.03.07


ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය අම්පාරේ ආනන්ද හිමි
මහනුවර යුගයේ ශාසනික පරිහානියට වගකවයුත්තේ ගණින්නාසේලා ද?
Click Here

121

2018.02.07


කථිකාචාර්ය (ආධුනික) පූජ්‍ය මොරගස්වැවේ විජිත හිමි
ශ්‍රී ලංකාවේ (අ)ස්ථාවර භික්‍ෂුණී ශාසනය
Click Here

120

2018.01.10

මහාචාර්ය සමන්ත ඉලංගකෝන් මහතා
Logic of Anatta
Click Here


Upcoming Events

Nov

22

22 Nov - 31 Jan
Applications for courses at faculty of graduate studies and centre for external examinations - 2021
Applications are invited from suitably qualified candidates ...

Nov

12

12 Nov - 31 Dec
Special notice for all students!
සියලු සිසුන් වෙත කෙරෙන...

Oct

30

30 Oct - 16 Nov
Notice for all students
Notice to All Students<br><br> In prevailing situation of...

Oct

27

27 Oct - 28 Feb
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය i පරීක්ෂණය 2019 (ඔක්තෝම්බර්) - bachelor of arts (general) external degree examination i 2019 october - results
2019 ඔක්තෝම්බර් මස පැවති �...

Oct

16

16 Oct - 02 Nov
Notice for students
විශේෂ දැන්වීමයි<br><br> ක�...

Oct

09

09 Oct - 31 Oct
පශ්චාද් උපාධි පීඨය හා බාහිර උපාධි විභාග මධ්‍යස්ථානයේ පාඨමාලා හදාරන සියලුම සිසුන් සඳහා දැන්වීමයි
2020.10.10 දින සිට පශ්චාද් උප�...

Exam Results
See latest exam results