බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සහ කළා සංගමයේ ප්‍රධාන සංවිධානය මගින් පවත්වනු ලබන පින්කෙතක අස්වැන්න කළා උළෙල 2019/09/03 වන දින පෙ.ව 8.30 ට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී උත්ශවාස්ශ්‍රියෙන් ආරම්භ කෙරිනි. එහිදී ප්‍රවින ගිත රචක බණ්ඩාර ඇහෙලියගොඩ මහතාගේ විශේෂ දේශනයක්ද පැවත්වින.ප්‍රධර්ෂන කුටි විවෘත කිරිම ආරාධිත අමුත්තන්ගේ සහ ප්‍රධාන ස්වාමින්වහන්සේලගේ අතින් සිදු අතර ප.ව 1.30 ට පුරහද කළුවර සිංහල චිත්රපටය ප්‍රධර්නෂය කෙරිනි. එමෙන්ම සවස්භාගයේදී ගිත විචාරාත්මක වැඩසටහනක් පැවැතුණු අතර එහි ගීත ගායනයට ඩ්රීම් ස්ටාර් සුනිර සුමංග සහ විශාරද සුරන්ජි ශයාමලි ද එක් විය. එහි කථනය සිදු කරනු ලැබුයේ ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී මිහිර සිරිතිලකය.විශාරද ශාලික ඉෂාන් මගින් සංගීතය සපයනු ලැබිය.ඒ ආකාරයෙන් පින්කෙතක අස්වැන්න කළා උළෙලෙහි පළමු දින සමාප්තිය සිදුවිය.

4.gif

_DSC0203.gif

1.gif

3.gif

Posted in News on Sep 03, 2019

Upcoming Events

Oct

30

30 Oct - 31 Jan
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම උසස් ඩිප්ලෝම පරීක්ෂණය 2018 (පළමු වසර)
දහම් සරසවිය බුද්ධ ධර්ම...

Sep

25

25 Sep - 25 Sep
"සාහිත්‍ය සංකතන 2019 "
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Aug

28

28 Aug - 28 Aug
"දේශපාලනය තුල ආගම හා ආගම තුල දේශපාලනය"
සමය අධ්‍යයන හා තුලනාත්...

Jul

25

25 Jul - 25 Jul
Vacancies
Buddhist and Pali University of Sri Lanka will entertain app...

Jul

09

09 Jul - 11 Jul
" සමාජ ප්‍රශ්න නිරාකරණයෙහි ලා ප්‍රජා නායකයෙකුගේ භූමිකාව "
බෞද්ධ සංස්කෘතික අධ්‍ය�...

Jun

24

24 Jun - 30 Aug
Foreign candidates university admission – academic year 2019/2020
Applications are invited up to 30.08.2019 from eligible fore...

Exam Results
See latest exam results