පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව 2022 - දෙවන සහ තෙවන අදියර

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට නියමිත ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව (ARCH 31123) විෂය පත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන හා තෙවන අදියර 2022/07/11වන දින සිට 2022/07/16වන දින දක්වා ක්‍රියාත්මක විය. පුරාවස්තු හඳුනාගැනීම, පුරාවස්තු ලියාපදිංචි කිරීම, ගබඩාකරණය, මැටි බඳුන් අධ්‍යයනය සහ සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම ආදී දෙවන අදියරට ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් අනුරාධපුර අභයගිරිය ව්‍යාපෘති පරිශ්‍රය ආශ්‍රිත ව සිදුවිය. ඒ සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ඒ. සෙනෙවිරත්න මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ධර්මවර්ධන ලියනගේ මහතා, විශේෂ ශිල්පි පී. වීරසිංහ මහතා සහ අශෝකා පද්මිණි මහත්මිය ඇතුළු පිරිස සහාය දැක්වූහ.

ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහනේ තෙවන අදියරට අයත් අනුරාධපුර ඇතුල් නුවර ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය, කැණීම් ශිල්පී ඇල්ෆ්‍රඩ් ද මෙල් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවිය. එම නිරීක්ෂණයේ දී අනුරාධපුර ගෙඩිගේ (AG 85), අනුරාධපුර ඩිංගිරි බංඩා වත්ත (ADB 88), අනුරාධපුර නැගෙනහිර දොරටුව (AEG 88), අනුරාධපුර මහාපාලී දාන ශාලාව (AMP 88), අනුරාධපුර සංඝමිත්තා මාවත (ASM 89), අනුරාධපුර ගොඩගේ වත්ත (AGW 87), අනුරාධපුර විජයබා පැලැස් (AWP 86), අනුරාධපුර මහාබෝධි ග්‍රවුන්ඩ් (AMG 87), අනුරාධපුර බලගල්ල වත්ත (ABW1, ABW2, ABW3 88), අනුරාධපුර රා වත්ත (ARW 88), අනුරාධපුර සල්ගහවත්ත (ASW1, ASW2 87/88) සහ අනුරාධපුර දළදා මාලිගාව (ADM) පුරාවිද්‍යා කැණීම් සන්දර්භ හඳූුනාගැනීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු විය.

ඇතුල් නුවර ක්ෂේත්‍ර නිරීක්ෂණය සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය කැලෑගම ජිනරතන හිමි, බාහිර කථිකාචර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි, බාහිර කථිකාචාර්ය නිලංක උදාර ජයරත්න මහතා ඇතුළු පිරිස සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/3sz436r8

5.jpg

12.jpg

Posted in News on Jul 18, 2022

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results