රසායනාගාර පුහුණු වැඩමුළුව - 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ සිව්වන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා පුරාවස්තු සංරක්ෂණය සහ බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2022/11/28 වන දින සිට 2022/12/02 වන දින දක්වා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සීගිරිය ව්‍යාපෘතිය රසායනාගාර පරිශ්‍රයේ සහ දඹුල්ල ආචාර්ය රෝලන්ඩ් සිල්වා බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණය හා පර්යේෂණ ආයතනයේ දී පැවැත්විය. ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ගාමිණි රණසිංහ මහතාටත්, සීගිරිය ව්‍යාපෘති කළමණාකාර උපුල් නිශාන්ත මහතාටත්, දඹුල්ල ව්‍යාපෘති කළමණාකාර අජිත් ජයසුන්දර මහතාටත්, පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදුන් රසායනාගාර සංරක්ෂණ නිලධාරි මේනකා රෝෂණී රුද්‍රිගෝ මහත්මියටත්, බිතුසිතුවම් සංරක්ෂණ නිලධාරී සාන්ත කරුණාරත්න මහතාටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ බිතුසිතුවම් නිලධාරි අතුල පනාමල්දෙණිය මහතාටත්, විද්‍යාත්මක සහකාර, බාහිර කථිකාචාර්ය ජයම්පත් සේනානායක මහතා ඇතුළු සියලු දෙනාට පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ විශේෂ ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරමි. පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහෝපාධ්‍යායය (ධුරයේ කාර්යයන් ඉටු කරන) මහාචාර්ය පූජ්‍ය නෙළුවේ සුමනවංශ නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ඉලුකේවල ධම්මරතන හිමි, වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී ඊ. ඒ ගුණසේන මහතා, මූල්‍යාධිකාරී එම්. ඒ. වී. එස් ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු සහාය ලබාදුන් සියලු දෙනා ද ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති (පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය)

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/2dhaeywz

S6.jpeg

S19.jpeg

S21.jpeg

Posted in News on Dec 05, 2022

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results