සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව - 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම හා වාර්තාකරණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් 2022/07/27වන දින ආණමඩුව තෝනිගල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. ඒ සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශයේ සංවර්ධන නිලධාරි පූජ්‍ය කන්තලේ සුමිත්ත හිමි, හලාවත පුරාවිද්‍යා කලාප භාර නිලධාරි පූජ්‍ය රඹෑවේ ධම්මවිජය හිමි, අභිලේඛන සහකාර කේ. පී. ජනක මහතා, තෝනිගල කලාප භාර නිලධාරි එල්. එම්. පී. ලියනගේ මහතා සහ ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා ඇතුළු පිරිස විශේෂ සම්පත්දායකත්වය ලබාදුන්හ.

එක්දින පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා අවසරය ලබාදුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතාටත්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතාටත්, තෝනිගල කලාප භාර නිලධාරි එල්. එම්. පී. ලියනගේ මහතාටත්, ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සඳහා කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන මහෝපාධ්‍යායය මහාචාර්ය පූජ්‍ය නෙළුවේ සුමනවංස නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමි, වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී ඊ. ඒ. ගුණසේන මහතා, මූල්‍යාධිකාරි එම්. ඒ. වී. එස්. ගුණවර්ධන මහතාටත්, විශේෂ සම්පත් දායකත්වය සහ සහාය ලබාදුන් සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/yc59afun

WhatsApp Image 2022.png

WhatsApp Image 2022-07-28 at 2.41.10 PM (1).png

Posted in News on Aug 01, 2022

Upcoming Events

Nov

22

22 Nov - 29 Nov
Issuing results - online short course in english literature - october, 2023
Results of the Online Short Course in English Literature - O...

Nov

21

21 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for postgraduate courses - academic year 2024
<b>පශ්චාද් උපාධි පාඨමාල�...

Nov

21

21 Nov - 30 Dec
විභාග කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2020/2021 - ii පරීක්ෂණය - 2023 දෙසැම්බර්
2023 දෙසැම්බර් 18 දින සිට ආ�...

Nov

20

20 Nov - 21 Dec
මාර්ගගත කෙටිකාලීන භාෂා පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - calling applications for online short courses on languages - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

20

20 Nov - 16 Dec
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම/ extension of registration period for bachelor of arts general (external) degree programme - 2024
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Nov

17

17 Nov - 21 Nov
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම - පළමු හා සිව්වන වසර / issuing examination admissions - 1st year and 4th year
පළමු වර්ෂ හා සිව්වන වර�...

Exam Results
See latest exam results