සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම පිළිබඳ එක්දින වැඩමුළුව - 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා සෙල්ලිපි පිටපත් කිරීම හා වාර්තාකරණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් 2022/07/27වන දින ආණමඩුව තෝනිගල පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි. ඒ සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශයේ සංවර්ධන නිලධාරි පූජ්‍ය කන්තලේ සුමිත්ත හිමි, හලාවත පුරාවිද්‍යා කලාප භාර නිලධාරි පූජ්‍ය රඹෑවේ ධම්මවිජය හිමි, අභිලේඛන සහකාර කේ. පී. ජනක මහතා, තෝනිගල කලාප භාර නිලධාරි එල්. එම්. පී. ලියනගේ මහතා සහ ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා ඇතුළු පිරිස විශේෂ සම්පත්දායකත්වය ලබාදුන්හ.

එක්දින පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා අවසරය ලබාදුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතාටත්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතාටත්, තෝනිගල කලාප භාර නිලධාරි එල්. එම්. පී. ලියනගේ මහතාටත්, ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සඳහා කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන මහෝපාධ්‍යායය මහාචාර්ය පූජ්‍ය නෙළුවේ සුමනවංස නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමි, වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී ඊ. ඒ. ගුණසේන මහතා, මූල්‍යාධිකාරි එම්. ඒ. වී. එස්. ගුණවර්ධන මහතාටත්, විශේෂ සම්පත් දායකත්වය සහ සහාය ලබාදුන් සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප:https://tinyurl.com/yc59afun

WhatsApp Image 2022.png

WhatsApp Image 2022-07-28 at 2.41.10 PM (1).png

Posted in News on Aug 01, 2022

Upcoming Events

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

Exam Results
See latest exam results