පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන හා තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සඳහා පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුවක් 2021/12/10 වන දින පොළොන්නරුවේ දෙමළ මහා සෑය පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කෙරිණි. ඒ සඳහා විශේෂ සම්පත් දායකයෙකු ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු ප්‍රධාන කැණීම් නිලධාරි ඇල්.වී.ඒ. ද මැල් මහතා සහභාගී විය. කැණීම් සඳහා භූමිය සකස් කර ගැනීම, පස් ඉවත් කිරීම, පාංශු ස්තර හඳුනා ගැනීම, සැලසුම්කරණය හා කියවීම, සංසිද්ධි පත්‍රිකා සකස් කිරීම හා කියවීම, ස්තර අර්ථකථනය, මැටි්‍රක්ස් නිර්මාණය සහ c14 පරීක්ෂණ සඳහා අඟුරු නියැදි ලබා ගැනීම පිළිබඳව ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදෙන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පුජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා සහ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි නිලංක උදාර ජයරත්න මහතා ඒ සඳහා සහභාගි වූහ. මෙම වැඩමුළුව සාර්ථක කරගැනීම සඳහා සහාය දැක් වූ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන මහෝපාධ්‍යාය මහාචාර්ය පුජ්‍ය නෙලුවේ සුමනවංස හිමිපාණන් වහන්සේටත්, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති, පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමියන්ටත්, මූල්‍යාධිකාරි සුමේධ ගුණවර්ධන මහතාටත්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගාමිණි රණසිංහ මහතාටත්, පොළොන්නරුව ආළාහන පිරිවෙන ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ජානගේ විමලදාස මහතාටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ප්‍රියන්ත මාරසිංහ මහතාටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සංරක්ෂණ නිලධාරි තිස්ස බණ්ඩාර මහතාටත්, විශේෂ සම්පත් දායකත්වයෙන් සහාය දැක් වූ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේනතුවේ හිටපු ප්‍රධාන කැණීම් නිලධාරි ඇල්.වී.ඒ. ද මැල් මහතා ඇතුලු සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප හා තොරතුරු

WhatsApp Image 2021-12-14 at 21.49.57 11.jpg

WhatsApp Image 2021-12-15 at 12.35.19 n.jpg

WhatsApp Image 2021-12-14 at 21.49.58 mm.jpg

Posted in News on Dec 15, 2021

Upcoming Events

Jan

26

26 Jan - 28 Feb
Issuing results - online short courses on languages - november/ december 2022
Results of the Online Short Courses on Languages - November/...

Jan

26

26 Jan - 28 Jan
පර්යේෂණ සැසිය - 2023 ජනවාරි
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

23

23 Jan - 01 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results - bachelor of arts (general) external degree examination ii - march, 2022
2022 මාර්තු මස පැවති ශාස්�...

Jan

18

18 Jan - 31 Jan
සියලුම අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා විශේෂ නිවේදනය / special notice for internal students
2023.01.23 දින සිට සියලුම වසර ...

Jan

17

17 Jan - 05 Mar
සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීමේ කාලසටහන - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023
<h3>Seminar Timetable - Bachelor of Arts General (External)...

Jan

17

17 Jan - 30 Jan
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව 2018/2019 iii පරීක්ෂණය - 2023 මාර්තු
<b> උක්ත පාඨමාලාවේ තෙවන �...

Exam Results
See latest exam results