පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන හා තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් සඳහා පුරාවිද්‍යා කැණීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුළුවක් 2021/12/10 වන දින පොළොන්නරුවේ දෙමළ මහා සෑය පරිශ්‍රයේ දී ආරම්භ කෙරිණි. ඒ සඳහා විශේෂ සම්පත් දායකයෙකු ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු ප්‍රධාන කැණීම් නිලධාරි ඇල්.වී.ඒ. ද මැල් මහතා සහභාගී විය. කැණීම් සඳහා භූමිය සකස් කර ගැනීම, පස් ඉවත් කිරීම, පාංශු ස්තර හඳුනා ගැනීම, සැලසුම්කරණය හා කියවීම, සංසිද්ධි පත්‍රිකා සකස් කිරීම හා කියවීම, ස්තර අර්ථකථනය, මැටි්‍රක්ස් නිර්මාණය සහ c14 පරීක්ෂණ සඳහා අඟුරු නියැදි ලබා ගැනීම පිළිබඳව ශිෂ්‍යයන්ට ප්‍රායෝගික පුහුණුව ලබාදෙන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පුජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා සහ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි නිලංක උදාර ජයරත්න මහතා ඒ සඳහා සහභාගි වූහ. මෙම වැඩමුළුව සාර්ථක කරගැනීම සඳහා සහාය දැක් වූ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩබලන මහෝපාධ්‍යාය මහාචාර්ය පුජ්‍ය නෙලුවේ සුමනවංස හිමිපාණන් වහන්සේටත්, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති, පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමියන්ටත්, මූල්‍යාධිකාරි සුමේධ ගුණවර්ධන මහතාටත්, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගාමිණි රණසිංහ මහතාටත්, පොළොන්නරුව ආළාහන පිරිවෙන ව්‍යාපෘති කළමනාකාර ජානගේ විමලදාස මහතාටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ප්‍රියන්ත මාරසිංහ මහතාටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ සංරක්ෂණ නිලධාරි තිස්ස බණ්ඩාර මහතාටත්, විශේෂ සම්පත් දායකත්වයෙන් සහාය දැක් වූ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේනතුවේ හිටපු ප්‍රධාන කැණීම් නිලධාරි ඇල්.වී.ඒ. ද මැල් මහතා ඇතුලු සියලු දෙනාටත් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ විශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප හා තොරතුරු

WhatsApp Image 2021-12-14 at 21.49.57 11.jpg

WhatsApp Image 2021-12-15 at 12.35.19 n.jpg

WhatsApp Image 2021-12-14 at 21.49.58 mm.jpg

Posted in News on Dec 15, 2021

Upcoming Events

Feb

06

06 Feb - 11 Feb
සිසුන් තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය (දෙවන අදියර) - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024 අධ්‍යයන වර්ෂය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Feb

05

05 Feb - 16 Feb
උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය - 2024 සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන්ගේ නාමලේඛනය - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 08 Feb
23 වන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය සඳහා ලියාපදිංචි වීම - 2024 (අභ්‍යන්තර උපාධිලාභීන්)
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jan

31

31 Jan - 15 Feb
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 වර්ෂයේ නොවැම්බර්/ දෙ�...

Jan

30

30 Jan - 10 Feb
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම (සිව්වන වසර) / issuing results (fourth year) - november/ december 2023
2023 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර�...

Jan

26

26 Jan - 29 Feb
Extension of registration period for university admission – academic year 2023/ 2024 (foreign candidates)
The Buddhist and Pali University of Sri Lanka has extended t...

Exam Results
See latest exam results