කාසි සුචිගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය -2022

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ දෙවන වසර (විශේෂ/සාමාන්‍ය) ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම සඳහා කාසි සුචිගත කිරීමේ පුහුණු ව්‍යාපෘතියක් 2022/11/01, 02, සහ 03 යන දිනයන් හි අනුරාධපුර පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයේ දී පවත්වන ලදි. ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දුන් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතාටත්, අභිලේඛන හා නාණකවිද්‍යා අංශයේ අධ්‍යක්ෂ නාමල් කොඩිතුවක්කු මහතාටත්, පුහුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබාදුන් ව්‍යාපෘතිභාර නිලධාරි අජිත් අතුකොරළ මහතාටත්, සංවර්ධන නිලධාරී, පූජ්‍ය කන්තලේ සුමිත්ත හිමියන්ටත්, ශිලාලේඛන සහකාර කේ. පී. ජනක මහතාටත්, අනුරාධපුර කෞතුකාගාර නිලධාරී තමරා මහත්මිය ඇතුළු සියලු දෙනාටත් පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ස්තූතිය ප්‍රකාශ කරමි.

පුහුණු ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහෝපාධ්‍යාය (ධුරයේ කාර්යයන් ඉටුකරන) මහාචාර්ය පූජ්‍ය නෙළුවේ සුමනවංශ නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමි, සමය හා තුලනාත්මක අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මානන්ද හිමි, බෞද්ධ සංස්කෘතිය අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති ආචාර්ය නිලන්ත පී. දිසානායක මහතා, වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී ඊ. ඒ. ගුණසේන මහතා, මූල්‍යාධිකාරි එම්. ඒ. වී. එස්. ගුණවර්ධන මහතා ඇතුළු සහාය ලබාදුන් සියලු දෙනා ද ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප : https://tinyurl.com/ycxc7dww

5-1.jpg

10 -1.jpg

Posted in News on Nov 09, 2022

Upcoming Events

Jun

12

12 Jun - 20 Jun
උපාධි සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම - ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2024
2024.04.04 දින පවත්වන ලද උපාධ�...

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

Exam Results
See latest exam results