පුස්කොළ සංරක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුලුවේ දෙවැනි අදියර

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය මගින් යෝජිත පුස්කොළ ලේඛන අධ්‍යයන හා සංරක්ෂණ ඒකකය පිහිටුවීමට පූර්ව පියවරක් වශයෙන් අප්‍රේල් මස 23 වන දින බෙලිඅත්ත ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ දී ආරම්භ කෙරුණු පුස්කොළ සංරක්ෂණය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩමුලුවේ දෙවැනි අදියර ඉකුත් 24-27 දිනවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කෙරුණි. එහි දී පුස්කොළ ලේඛන කලු මැදීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යමය සම්පත් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් සිසුන්ව පුහුණු කරවන ලදි. ගැඩුඹ ගසක් කපා ගැනීමේ සිට එය කැබලි කිරීම, පිළිස්සීම, අඟුරු වෙන්කරගැනීම හා කුඩු බවට පත්කරගැනීමටත්, නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය මගින් දුම්මල තෙල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමටත් අදාළ කටයුතු මෙහි දී සිදු විය. දුම්මල තෙල් නිස්සාරණ කටයුතුවල දී බෙලිඅත්ත පොලිසියේ නිලධාරීන්ගේ සහාය ලැබීම ද කැපී පෙනුණි. සිසුන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය හා අවශ්‍ය මඟපෙන්වීම් සිදු කිරීම සඳහා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමියන්ට අමතරව පුරාවිද්‍යා නිලධාරීන් වන නිලංක උදාර ජයරත්න මහතාත්, පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමියනුත් සහභාගි වී සිටියහ. මෙම වැඩමුලුවේ තෙවන අදියර යටතේ පුස්කොළ ලේඛන කලු මැදීම සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

කථිකාචාර්ය ආචාර්ය. ඉෂාන්ක මල්සිරි - පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය

Posted in News on May 04, 2021

Upcoming Events

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ගේ නාමලේඛනය (පළමු වසර) - list of repeat students (1st year) - august/ september 2022
2022.08.22 ආරම්භ වීමට නියමිත �...

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
Specification for laptop computers - amendments
The pre-bid committee meeting for the supply and delivery of...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලියාපදිංචි වීම/ exam registration - august/ september 2022
<b>උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලි...

Aug

15

15 Aug - 15 Sep
සංශෝධනය කළ කාලසටහන් / amended time tables
<b>සංශෝධනය කළ කාලසටහන් -2...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම/ issuing examination admissions
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Aug

08

08 Aug - 31 Aug
Supply and delivery of laptop computers for the buddhist and pali university of sri lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB) <br> Supply and Delivery of Lapto...

Exam Results
See latest exam results