පුරාවිද්‍යා ශික්ෂණ කෞතුකාගාරය සඳහා පුරාවස්තු ලබාගැනීම

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්ථාපිත ශික්ෂණ කෞතුකාගාරය සඳහා පුරාවස්තු ලබාගැනීම සඳහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමකට 2022.02.10 වන දින ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මහෝපාධ්‍යාය මහාචාර්ය නෙලුවේ සුමනවංශ නාහිමි සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා අත්සන් තැබීය.

එම අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන හිමි, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශ ප්‍රධාන ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි, මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මහත්මිය, ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කෞතුකාගාර අංශයේ පුරාවිද්‍යා නිලධාරිනි ඉනෝකා දිසානායක මෙනෙවිය ඇතුලු නිලධාරීන් සහභාගි වූහ.

මෙම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහාය දැක් වූ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග මහතා, හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහතා,සහකාර අධ්‍යක්ෂ සමින්ද කොරඹගේ මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරිනී ඉනෝකා දිසානායක මෙනෙවිය, අනුරාධපුරය හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවිද්‍යා කාර්යාලයන්හි සහකාර අධ්‍යක්ෂක ඇතුලු නිලධාරි මණ්ඩලයටත්, ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වර්තමාන මහෝපාධ්‍යාය මහාචාර්ය නෙලුවේ සුමනවංශ නාහිමි, හිටපු මහෝපාධ්‍යාය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ගල්ලෑල්ලේ සුමනසිරි නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ඉලුකේවෙල ධම්මරතන නාහිමි, බෞද්ධ අධ්‍යයන පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපති මහාචාර්ය සමන්ත ඉලංගකෝන් මහතා, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ හිටපු අංශාධිපතිනි මහාචාර්ය සස්නි අමරසේකර මහත්මිය, මහාචාර්ය යමුනා හේරත් මහත්මිය, ආචාර්ය ඉෂංඛ මල්සිරි මහතා ඇතුලු සියලු දෙනාට ගෞරවණීය ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

(ඡායාරූපවල අයිතිය පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සතු ය.)

තවත් ඡායාරූප[:https://www.facebook.com/bpusrilanka/posts/2687115291433826/)

WhatsApp Image 5.jpg

WhatsApp Image 3.jpg

WhatsApp Image 1.jpg

Posted in News on Feb 15, 2022

Upcoming Events

Jun

08

08 Jun - 19 Jun
සංශෝධිත විභාග කාලසටහන් / amended timetables - second & third year second semester - 2024
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍�...

Jun

05

05 Jun - 15 Jul
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය (දේශීය අභ්‍යන්තර සිසුන් සඳහා) / university admission - academic year 2024/2025
ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පා�...

Jun

05

05 Jun - 16 Jun
Extension of registration period for "online short course in english literature" 2024
The Faculty of Language Studies of the Buddhist and Pali Uni...

Jun

03

03 Jun - 08 Jul
ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාව - 2022/2023 විභාග කාලසටහන - i පරීක්ෂණය - 2024 ජුනි
2024 ජුනි 19 දින සිට ආරම්භ ව...

Jun

03

03 Jun - 20 Jun
විභාග ප්‍රතිඵල හා ශ්‍රේණි නැවත සමීක්ෂණය කිරීම/ re-scrutinization of marks and grades
2023 නොවැම්බර්/දෙසැම්බර්...

May

21

21 May - 29 May
ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම/ issuing results -november- december- 2023
2023 නොවැම්බර් සහ දෙසැම්�...

Exam Results
See latest exam results