පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍ර පුහුණුව - පළමුවන අදියර 2022

ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ විශේෂවේදී තෙවන වසර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට නියමිත ක්ෂේත්‍ර පුරාවිද්‍යාව (ARCH 31123) විෂය පත්‍රයට අදාළ ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩසටහන 2022/07/04 වන දින සිට 2022/07/15 දින දක්වා අදියර කිහිපයක් යටතේ සිදු කෙරේ. එම පුහුණු වැඩසටහනේ පළමුවන අදියර මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ මහාවිහාර ව්‍යාපෘතියට අයත් කුජ්ජතිස්ස ස්ථූප පරිශ්‍රයේ දී 2022/07/04 වන දින සිට 2022/07/11 වන දින දක්වා ක්‍රියාත්මක විය. පුරාවිද්‍යා කැණිම් ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ එම ක්ෂේත්‍ර පුහුණුවේ දී මතුපිට භූමිය නිරීක්ෂණය කිරීම, ක්ෂේත්‍ර උපකරණ භාවිතය, කොටු දැල් සකස් කිරීම, මතුපිට මිණුම් ලබා ගැනීම, පුරාවිද්‍යා කැණිම හා සම්බන්ධ සැලසුම්කරණය, ඡායාරූපකරණය සහ වාර්තාකරණය, ප්‍රායෝගික කැණීම් පුහුණුව ලබාදීම, පස් ස්ථර අධ්‍යයනය ආදී ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලදී. ඒ සඳහා මහාවිහාර ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකාර එච්. එම්. එම්. හේරත් මහතා, ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ආර්. පී. චන්ද්‍රරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා නිලධාරි ඉරේෂා වන්නිනායක මහත්මිය, කැණීම් පුහුණුභාර පුරාවිද්‍යා නිලධාරි, බාහිර කථිකාචාර්ය නිලංග උදාර ජයරත්න මහතා, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවර්ධන නිලධාරි, බාහිර කථිකාචර්ය පූජ්‍ය ගම්මහේගේවැව අමිත හිමි, වයඹ පළාත් පුරාවිද්‍යා කලාපභාර නිලධාරී පූජ්‍ය රඹෑවේ ධම්මවිජය හිමි සහ පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමියන් ඇතුලු පිරිස සහභාගි වූහ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය පූජ්‍ය බැරගම සද්ධානන්ද හිමි

අංශාධිපති, පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය.

තවත් ඡායාරූප :https://tinyurl.com/9ujvj58r

5.png

10.jpg

14.jpg

Posted in News on Jul 11, 2022

Upcoming Events

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
නැවත පෙනී සිටින සිසුන්ගේ නාමලේඛනය (පළමු වසර) - list of repeat students (1st year) - august/ september 2022
2022.08.22 ආරම්භ වීමට නියමිත �...

Aug

18

18 Aug - 31 Aug
Specification for laptop computers - amendments
The pre-bid committee meeting for the supply and delivery of...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලියාපදිංචි වීම/ exam registration - august/ september 2022
<b>උපාධි පරීක්ෂණ සඳහා ලි...

Aug

15

15 Aug - 15 Sep
සංශෝධනය කළ කාලසටහන් / amended time tables
<b>සංශෝධනය කළ කාලසටහන් -2...

Aug

15

15 Aug - 20 Aug
විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම/ issuing examination admissions
<b>විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර න...

Aug

08

08 Aug - 31 Aug
Supply and delivery of laptop computers for the buddhist and pali university of sri lanka
INVITATION FOR BIDS (IFB) <br> Supply and Delivery of Lapto...

Exam Results
See latest exam results